Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Landsmeer

Landsmeer

53,7%sociaal-cultureel
52,6%ecologisch
48,6%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie40,3%
36,5%Politieke participatie63,0%
52,7%Woonomgeving69,7%
52,8%Veiligheid56,4%
42,6%Onderwijs47,8%
37,2%Gezondheid61,0%
56,5%Kunst en cultuur31,3%
28,8%Economische participatie59,9%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
40,3%Maatschappelijke participatieA
63,0%Politieke participatieB
69,7%WoonomgevingC
56,4%VeiligheidD
47,8%OnderwijsE
61,0%GezondheidF
31,3%Kunst en cultuurG
59,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem80,5%
63,4%Water37,8%
38,7%Afval en grondstoffen31,1%
37,5%Energie31,3%
29,8%Natuur en landschap64,3%
42,2%Hinder en calamiteiten57,8%
60,3%Lucht65,6%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
80,5%BodemA
37,8%WaterB
31,1%Afval en grondstoffenC
31,3%EnergieD
64,3%Natuur en landschapE
57,8%Hinder en calamiteitenF
65,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen51,9%
35,3%Arbeid44,6%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid35,5%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden51,2%
37,1%Kennis60,0%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
51,9%ConcurrentievermogenA
44,6%ArbeidB
35,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
51,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
60,0%KennisE