Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Oostzaan

Oostzaan

51,8%sociaal-cultureel
52,5%ecologisch
50,8%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie41,9%
36,5%Politieke participatie60,3%
52,7%Woonomgeving61,3%
52,8%Veiligheid44,5%
42,6%Onderwijs49,5%
37,2%Gezondheid64,9%
56,5%Kunst en cultuur30,3%
28,8%Economische participatie62,0%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
41,9%Maatschappelijke participatieA
60,3%Politieke participatieB
61,3%WoonomgevingC
44,5%VeiligheidD
49,5%OnderwijsE
64,9%GezondheidF
30,3%Kunst en cultuurG
62,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem64,2%
63,4%Water42,9%
38,7%Afval en grondstoffen39,3%
37,5%Energie39,1%
29,8%Natuur en landschap61,1%
42,2%Hinder en calamiteiten64,3%
60,3%Lucht56,3%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
64,2%BodemA
42,9%WaterB
39,3%Afval en grondstoffenC
39,1%EnergieD
61,1%Natuur en landschapE
64,3%Hinder en calamiteitenF
56,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen62,6%
35,3%Arbeid47,0%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid40,8%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden58,4%
37,1%Kennis45,1%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
62,6%ConcurrentievermogenA
47,0%ArbeidB
40,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
58,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
45,1%KennisE