Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Opmeer

Opmeer

54,0%sociaal-cultureel
50,0%ecologisch
46,1%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie54,0%
36,5%Politieke participatie50,8%
52,7%Woonomgeving54,7%
52,8%Veiligheid66,9%
42,6%Onderwijs48,0%
37,2%Gezondheid61,5%
56,5%Kunst en cultuur28,5%
28,8%Economische participatie67,3%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
54,0%Maatschappelijke participatieA
50,8%Politieke participatieB
54,7%WoonomgevingC
66,9%VeiligheidD
48,0%OnderwijsE
61,5%GezondheidF
28,5%Kunst en cultuurG
67,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem77,7%
63,4%Water45,7%
38,7%Afval en grondstoffen52,8%
37,5%Energie34,7%
29,8%Natuur en landschap18,0%
42,2%Hinder en calamiteiten66,1%
60,3%Lucht55,0%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
77,7%BodemA
45,7%WaterB
52,8%Afval en grondstoffenC
34,7%EnergieD
18,0%Natuur en landschapE
66,1%Hinder en calamiteitenF
55,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen48,5%
35,3%Arbeid52,0%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid39,2%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden50,9%
37,1%Kennis40,0%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
48,5%ConcurrentievermogenA
52,0%ArbeidB
39,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
50,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
40,0%KennisE