Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Ouder-Amstel

Ouder-Amstel

52,3%sociaal-cultureel
44,4%ecologisch
55,4%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie41,0%
36,5%Politieke participatie62,1%
52,7%Woonomgeving63,9%
52,8%Veiligheid37,7%
42,6%Onderwijs50,5%
37,2%Gezondheid65,2%
56,5%Kunst en cultuur47,3%
28,8%Economische participatie50,6%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
41,0%Maatschappelijke participatieA
62,1%Politieke participatieB
63,9%WoonomgevingC
37,7%VeiligheidD
50,5%OnderwijsE
65,2%GezondheidF
47,3%Kunst en cultuurG
50,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem57,2%
63,4%Water35,3%
38,7%Afval en grondstoffen34,5%
37,5%Energie42,9%
29,8%Natuur en landschap55,0%
42,2%Hinder en calamiteiten47,1%
60,3%Lucht38,5%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
57,2%BodemA
35,3%WaterB
34,5%Afval en grondstoffenC
42,9%EnergieD
55,0%Natuur en landschapE
47,1%Hinder en calamiteitenF
38,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen67,9%
35,3%Arbeid59,1%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid56,1%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden35,5%
37,1%Kennis58,3%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
67,9%ConcurrentievermogenA
59,1%ArbeidB
56,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
35,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
58,3%KennisE