Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Schagen

Schagen

51,6%sociaal-cultureel
50,7%ecologisch
46,9%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie50,1%
36,5%Politieke participatie49,1%
52,7%Woonomgeving56,4%
52,8%Veiligheid51,8%
42,6%Onderwijs53,5%
37,2%Gezondheid64,8%
56,5%Kunst en cultuur30,4%
28,8%Economische participatie57,1%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
50,1%Maatschappelijke participatieA
49,1%Politieke participatieB
56,4%WoonomgevingC
51,8%VeiligheidD
53,5%OnderwijsE
64,8%GezondheidF
30,4%Kunst en cultuurG
57,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem77,5%
63,4%Water27,3%
38,7%Afval en grondstoffen46,7%
37,5%Energie37,6%
29,8%Natuur en landschap37,7%
42,2%Hinder en calamiteiten72,1%
60,3%Lucht56,1%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
77,5%BodemA
27,3%WaterB
46,7%Afval en grondstoffenC
37,6%EnergieD
37,7%Natuur en landschapE
72,1%Hinder en calamiteitenF
56,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen52,4%
35,3%Arbeid47,2%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid42,0%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden38,7%
37,1%Kennis54,4%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
52,4%ConcurrentievermogenA
47,2%ArbeidB
42,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
38,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
54,4%KennisE