Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Texel

Texel

54,3%sociaal-cultureel
54,8%ecologisch
41,3%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie47,2%
36,5%Politieke participatie54,8%
52,7%Woonomgeving50,8%
52,8%Veiligheid54,3%
42,6%Onderwijs42,9%
37,2%Gezondheid54,9%
56,5%Kunst en cultuur63,0%
28,8%Economische participatie66,4%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
47,2%Maatschappelijke participatieA
54,8%Politieke participatieB
50,8%WoonomgevingC
54,3%VeiligheidD
42,9%OnderwijsE
54,9%GezondheidF
63,0%Kunst en cultuurG
66,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem87,1%
63,4%Water41,9%
38,7%Afval en grondstoffen37,9%
37,5%Energie29,6%
29,8%Natuur en landschap51,5%
42,2%Hinder en calamiteiten86,9%
60,3%Lucht49,0%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
87,1%BodemA
41,9%WaterB
37,9%Afval en grondstoffenC
29,6%EnergieD
51,5%Natuur en landschapE
86,9%Hinder en calamiteitenF
49,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen46,9%
35,3%Arbeid48,5%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid26,9%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden42,6%
37,1%Kennis41,8%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
46,9%ConcurrentievermogenA
48,5%ArbeidB
26,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
42,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
41,8%KennisE