Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Uitgeest

Uitgeest

55,4%sociaal-cultureel
47,8%ecologisch
43,6%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie49,9%
36,5%Politieke participatie54,5%
52,7%Woonomgeving63,7%
52,8%Veiligheid52,1%
42,6%Onderwijs49,8%
37,2%Gezondheid69,8%
56,5%Kunst en cultuur37,5%
28,8%Economische participatie65,9%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
49,9%Maatschappelijke participatieA
54,5%Politieke participatieB
63,7%WoonomgevingC
52,1%VeiligheidD
49,8%OnderwijsE
69,8%GezondheidF
37,5%Kunst en cultuurG
65,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem68,2%
63,4%Water33,8%
38,7%Afval en grondstoffen32,4%
37,5%Energie41,4%
29,8%Natuur en landschap52,1%
42,2%Hinder en calamiteiten55,9%
60,3%Lucht50,9%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
68,2%BodemA
33,8%WaterB
32,4%Afval en grondstoffenC
41,4%EnergieD
52,1%Natuur en landschapE
55,9%Hinder en calamiteitenF
50,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen36,3%
35,3%Arbeid50,2%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid47,7%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden39,4%
37,1%Kennis44,5%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
36,3%ConcurrentievermogenA
50,2%ArbeidB
47,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
39,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
44,5%KennisE