Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Uithoorn

Uithoorn

49,4%sociaal-cultureel
39,6%ecologisch
47,7%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie38,6%
36,5%Politieke participatie56,8%
52,7%Woonomgeving56,6%
52,8%Veiligheid57,5%
42,6%Onderwijs49,7%
37,2%Gezondheid61,8%
56,5%Kunst en cultuur25,4%
28,8%Economische participatie49,0%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
38,6%Maatschappelijke participatieA
56,8%Politieke participatieB
56,6%WoonomgevingC
57,5%VeiligheidD
49,7%OnderwijsE
61,8%GezondheidF
25,4%Kunst en cultuurG
49,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem55,4%
63,4%Water36,7%
38,7%Afval en grondstoffen32,8%
37,5%Energie33,1%
29,8%Natuur en landschap19,7%
42,2%Hinder en calamiteiten33,8%
60,3%Lucht65,6%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
55,4%BodemA
36,7%WaterB
32,8%Afval en grondstoffenC
33,1%EnergieD
19,7%Natuur en landschapE
33,8%Hinder en calamiteitenF
65,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen56,7%
35,3%Arbeid49,1%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid43,0%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden33,3%
37,1%Kennis56,4%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
56,7%ConcurrentievermogenA
49,1%ArbeidB
43,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
33,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
56,4%KennisE