Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Velsen

Velsen

47,9%sociaal-cultureel
40,0%ecologisch
51,1%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie49,9%
36,5%Politieke participatie48,7%
52,7%Woonomgeving54,5%
52,8%Veiligheid40,5%
42,6%Onderwijs51,0%
37,2%Gezondheid54,3%
56,5%Kunst en cultuur45,7%
28,8%Economische participatie38,2%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
49,9%Maatschappelijke participatieA
48,7%Politieke participatieB
54,5%WoonomgevingC
40,5%VeiligheidD
51,0%OnderwijsE
54,3%GezondheidF
45,7%Kunst en cultuurG
38,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem51,2%
63,4%Water34,2%
38,7%Afval en grondstoffen28,2%
37,5%Energie33,4%
29,8%Natuur en landschap68,2%
42,2%Hinder en calamiteiten32,9%
60,3%Lucht32,1%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
51,2%BodemA
34,2%WaterB
28,2%Afval en grondstoffenC
33,4%EnergieD
68,2%Natuur en landschapE
32,9%Hinder en calamiteitenF
32,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen55,2%
35,3%Arbeid48,5%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid46,0%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden57,4%
37,1%Kennis48,2%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
55,2%ConcurrentievermogenA
48,5%ArbeidB
46,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
57,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
48,2%KennisE