Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Weesp

Weesp

55,6%sociaal-cultureel
47,4%ecologisch
48,2%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie44,7%
36,5%Politieke participatie57,7%
52,7%Woonomgeving59,5%
52,8%Veiligheid58,8%
42,6%Onderwijs59,9%
37,2%Gezondheid58,6%
56,5%Kunst en cultuur70,9%
28,8%Economische participatie34,3%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
44,7%Maatschappelijke participatieA
57,7%Politieke participatieB
59,5%WoonomgevingC
58,8%VeiligheidD
59,9%OnderwijsE
58,6%GezondheidF
70,9%Kunst en cultuurG
34,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem53,4%
63,4%Water38,9%
38,7%Afval en grondstoffen37,9%
37,5%Energie37,5%
29,8%Natuur en landschap57,2%
42,2%Hinder en calamiteiten45,4%
60,3%Lucht61,9%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
53,4%BodemA
38,9%WaterB
37,9%Afval en grondstoffenC
37,5%EnergieD
57,2%Natuur en landschapE
45,4%Hinder en calamiteitenF
61,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen41,3%
35,3%Arbeid44,1%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid55,2%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden36,5%
37,1%Kennis63,9%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
41,3%ConcurrentievermogenA
44,1%ArbeidB
55,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
36,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
63,9%KennisE