Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zandvoort

Zandvoort

44,8%sociaal-cultureel
60,6%ecologisch
43,4%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie42,0%
36,5%Politieke participatie54,1%
52,7%Woonomgeving62,8%
52,8%Veiligheid30,2%
42,6%Onderwijs47,3%
37,2%Gezondheid43,8%
56,5%Kunst en cultuur47,8%
28,8%Economische participatie30,0%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
42,0%Maatschappelijke participatieA
54,1%Politieke participatieB
62,8%WoonomgevingC
30,2%VeiligheidD
47,3%OnderwijsE
43,8%GezondheidF
47,8%Kunst en cultuurG
30,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem70,9%
63,4%Water64,6%
38,7%Afval en grondstoffen34,7%
37,5%Energie31,9%
29,8%Natuur en landschap82,1%
42,2%Hinder en calamiteiten67,0%
60,3%Lucht72,9%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
70,9%BodemA
64,6%WaterB
34,7%Afval en grondstoffenC
31,9%EnergieD
82,1%Natuur en landschapE
67,0%Hinder en calamiteitenF
72,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen43,6%
35,3%Arbeid32,2%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid47,5%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden64,9%
37,1%Kennis28,8%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
43,6%ConcurrentievermogenA
32,2%ArbeidB
47,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
64,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
28,8%KennisE