Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zaanstad

Zaanstad

46,3%sociaal-cultureel
41,0%ecologisch
45,0%economisch

Grote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van meer dan 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie39,1%
36,5%Politieke participatie48,7%
52,7%Woonomgeving54,9%
52,8%Veiligheid39,6%
42,6%Onderwijs54,4%
37,2%Gezondheid53,3%
56,5%Kunst en cultuur49,3%
28,8%Economische participatie31,0%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
39,1%Maatschappelijke participatieA
48,7%Politieke participatieB
54,9%WoonomgevingC
39,6%VeiligheidD
54,4%OnderwijsE
53,3%GezondheidF
49,3%Kunst en cultuurG
31,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem35,9%
63,4%Water40,9%
38,7%Afval en grondstoffen32,6%
37,5%Energie38,3%
29,8%Natuur en landschap51,2%
42,2%Hinder en calamiteiten37,9%
60,3%Lucht49,9%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
35,9%BodemA
40,9%WaterB
32,6%Afval en grondstoffenC
38,3%EnergieD
51,2%Natuur en landschapE
37,9%Hinder en calamiteitenF
49,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen47,0%
35,3%Arbeid41,3%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid50,3%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden43,9%
37,1%Kennis42,3%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
47,0%ConcurrentievermogenA
41,3%ArbeidB
50,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
43,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
42,3%KennisE