Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Alblasserdam

Alblasserdam

46,9%sociaal-cultureel
42,4%ecologisch
45,7%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie40,4%
36,5%Politieke participatie49,9%
52,7%Woonomgeving61,5%
52,8%Veiligheid51,8%
42,6%Onderwijs47,8%
37,2%Gezondheid50,4%
56,5%Kunst en cultuur25,5%
28,8%Economische participatie47,6%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
40,4%Maatschappelijke participatieA
49,9%Politieke participatieB
61,5%WoonomgevingC
51,8%VeiligheidD
47,8%OnderwijsE
50,4%GezondheidF
25,5%Kunst en cultuurG
47,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem55,0%
63,4%Water33,7%
38,7%Afval en grondstoffen28,9%
37,5%Energie30,4%
29,8%Natuur en landschap70,0%
42,2%Hinder en calamiteiten40,3%
60,3%Lucht38,5%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
55,0%BodemA
33,7%WaterB
28,9%Afval en grondstoffenC
30,4%EnergieD
70,0%Natuur en landschapE
40,3%Hinder en calamiteitenF
38,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen46,0%
35,3%Arbeid57,5%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid35,9%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden48,9%
37,1%Kennis40,0%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
46,0%ConcurrentievermogenA
57,5%ArbeidB
35,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
48,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
40,0%KennisE