Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn

49,6%sociaal-cultureel
42,2%ecologisch
45,3%economisch

Grote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van meer dan 100.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie47,1%
36,5%Politieke participatie51,3%
52,7%Woonomgeving55,9%
52,8%Veiligheid51,8%
42,6%Onderwijs50,3%
37,2%Gezondheid57,4%
56,5%Kunst en cultuur35,1%
28,8%Economische participatie47,8%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
47,1%Maatschappelijke participatieA
51,3%Politieke participatieB
55,9%WoonomgevingC
51,8%VeiligheidD
50,3%OnderwijsE
57,4%GezondheidF
35,1%Kunst en cultuurG
47,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem42,9%
63,4%Water33,1%
38,7%Afval en grondstoffen32,9%
37,5%Energie47,2%
29,8%Natuur en landschap30,8%
42,2%Hinder en calamiteiten43,7%
60,3%Lucht64,9%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
42,9%BodemA
33,1%WaterB
32,9%Afval en grondstoffenC
47,2%EnergieD
30,8%Natuur en landschapE
43,7%Hinder en calamiteitenF
64,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen45,0%
35,3%Arbeid51,5%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid47,2%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden36,8%
37,1%Kennis45,8%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
45,0%ConcurrentievermogenA
51,5%ArbeidB
47,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
36,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
45,8%KennisE