Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Drechterland

Drechterland

54,2%sociaal-cultureel
51,1%ecologisch
45,0%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie51,7%
36,5%Politieke participatie50,0%
52,7%Woonomgeving56,0%
52,8%Veiligheid63,4%
42,6%Onderwijs49,8%
37,2%Gezondheid66,0%
56,5%Kunst en cultuur32,5%
28,8%Economische participatie64,5%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
51,7%Maatschappelijke participatieA
50,0%Politieke participatieB
56,0%WoonomgevingC
63,4%VeiligheidD
49,8%OnderwijsE
66,0%GezondheidF
32,5%Kunst en cultuurG
64,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem73,2%
63,4%Water41,6%
38,7%Afval en grondstoffen47,4%
37,5%Energie31,7%
29,8%Natuur en landschap21,2%
42,2%Hinder en calamiteiten80,5%
60,3%Lucht61,8%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
73,2%BodemA
41,6%WaterB
47,4%Afval en grondstoffenC
31,7%EnergieD
21,2%Natuur en landschapE
80,5%Hinder en calamiteitenF
61,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen44,6%
35,3%Arbeid47,0%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid38,0%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden58,6%
37,1%Kennis36,9%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
44,6%ConcurrentievermogenA
47,0%ArbeidB
38,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
58,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
36,9%KennisE