Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Brielle

Brielle

48,8%sociaal-cultureel
40,5%ecologisch
49,1%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie32,0%
36,5%Politieke participatie46,4%
52,7%Woonomgeving49,4%
52,8%Veiligheid53,4%
42,6%Onderwijs56,3%
37,2%Gezondheid51,5%
56,5%Kunst en cultuur51,5%
28,8%Economische participatie50,1%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
32,0%Maatschappelijke participatieA
46,4%Politieke participatieB
49,4%WoonomgevingC
53,4%VeiligheidD
56,3%OnderwijsE
51,5%GezondheidF
51,5%Kunst en cultuurG
50,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem69,5%
63,4%Water26,6%
38,7%Afval en grondstoffen27,0%
37,5%Energie27,0%
29,8%Natuur en landschap31,5%
42,2%Hinder en calamiteiten43,1%
60,3%Lucht58,9%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
69,5%BodemA
26,6%WaterB
27,0%Afval en grondstoffenC
27,0%EnergieD
31,5%Natuur en landschapE
43,1%Hinder en calamiteitenF
58,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen53,3%
35,3%Arbeid49,3%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid48,8%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden54,3%
37,1%Kennis39,9%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
53,3%ConcurrentievermogenA
49,3%ArbeidB
48,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
54,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
39,9%KennisE