Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Capelle aan den IJssel

Capelle aan den IJssel

38,9%sociaal-cultureel
46,5%ecologisch
46,8%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie32,4%
36,5%Politieke participatie43,4%
52,7%Woonomgeving48,1%
52,8%Veiligheid38,6%
42,6%Onderwijs44,1%
37,2%Gezondheid47,7%
56,5%Kunst en cultuur29,0%
28,8%Economische participatie27,6%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
32,4%Maatschappelijke participatieA
43,4%Politieke participatieB
48,1%WoonomgevingC
38,6%VeiligheidD
44,1%OnderwijsE
47,7%GezondheidF
29,0%Kunst en cultuurG
27,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem55,0%
63,4%Water42,6%
38,7%Afval en grondstoffen25,3%
37,5%Energie57,1%
29,8%Natuur en landschap39,3%
42,2%Hinder en calamiteiten40,2%
60,3%Lucht66,0%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
55,0%BodemA
42,6%WaterB
25,3%Afval en grondstoffenC
57,1%EnergieD
39,3%Natuur en landschapE
40,2%Hinder en calamiteitenF
66,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen54,6%
35,3%Arbeid47,4%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid38,5%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden44,6%
37,1%Kennis49,1%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
54,6%ConcurrentievermogenA
47,4%ArbeidB
38,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
44,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
49,1%KennisE