Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Delft

Delft

51,4%sociaal-cultureel
45,1%ecologisch
60,3%economisch

Grote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van meer dan 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie35,6%
36,5%Politieke participatie56,1%
52,7%Woonomgeving59,7%
52,8%Veiligheid38,7%
42,6%Onderwijs54,9%
37,2%Gezondheid62,2%
56,5%Kunst en cultuur71,7%
28,8%Economische participatie32,2%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
35,6%Maatschappelijke participatieA
56,1%Politieke participatieB
59,7%WoonomgevingC
38,7%VeiligheidD
54,9%OnderwijsE
62,2%GezondheidF
71,7%Kunst en cultuurG
32,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem43,8%
63,4%Water31,1%
38,7%Afval en grondstoffen36,5%
37,5%Energie44,7%
29,8%Natuur en landschap64,2%
42,2%Hinder en calamiteiten31,4%
60,3%Lucht63,6%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
43,8%BodemA
31,1%WaterB
36,5%Afval en grondstoffenC
44,7%EnergieD
64,2%Natuur en landschapE
31,4%Hinder en calamiteitenF
63,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen61,9%
35,3%Arbeid55,1%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid61,7%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden50,0%
37,1%Kennis72,8%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
61,9%ConcurrentievermogenA
55,1%ArbeidB
61,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
50,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
72,8%KennisE