Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Dordrecht

Dordrecht

42,8%sociaal-cultureel
47,4%ecologisch
48,3%economisch

Grote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van meer dan 100.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie37,3%
36,5%Politieke participatie46,1%
52,7%Woonomgeving47,5%
52,8%Veiligheid27,5%
42,6%Onderwijs45,6%
37,2%Gezondheid46,5%
56,5%Kunst en cultuur63,4%
28,8%Economische participatie28,3%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
37,3%Maatschappelijke participatieA
46,1%Politieke participatieB
47,5%WoonomgevingC
27,5%VeiligheidD
45,6%OnderwijsE
46,5%GezondheidF
63,4%Kunst en cultuurG
28,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem50,0%
63,4%Water42,7%
38,7%Afval en grondstoffen29,7%
37,5%Energie49,2%
29,8%Natuur en landschap69,4%
42,2%Hinder en calamiteiten39,3%
60,3%Lucht51,7%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
50,0%BodemA
42,7%WaterB
29,7%Afval en grondstoffenC
49,2%EnergieD
69,4%Natuur en landschapE
39,3%Hinder en calamiteitenF
51,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen46,9%
35,3%Arbeid45,2%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid54,9%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden41,1%
37,1%Kennis53,3%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
46,9%ConcurrentievermogenA
45,2%ArbeidB
54,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
41,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
53,3%KennisE