Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Gorinchem

Gorinchem

46,6%sociaal-cultureel
42,5%ecologisch
52,6%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie41,8%
36,5%Politieke participatie46,8%
52,7%Woonomgeving62,2%
52,8%Veiligheid39,4%
42,6%Onderwijs57,6%
37,2%Gezondheid47,2%
56,5%Kunst en cultuur49,2%
28,8%Economische participatie28,8%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
41,8%Maatschappelijke participatieA
46,8%Politieke participatieB
62,2%WoonomgevingC
39,4%VeiligheidD
57,6%OnderwijsE
47,2%GezondheidF
49,2%Kunst en cultuurG
28,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem44,2%
63,4%Water39,0%
38,7%Afval en grondstoffen31,9%
37,5%Energie39,5%
29,8%Natuur en landschap60,2%
42,2%Hinder en calamiteiten38,7%
60,3%Lucht44,4%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
44,2%BodemA
39,0%WaterB
31,9%Afval en grondstoffenC
39,5%EnergieD
60,2%Natuur en landschapE
38,7%Hinder en calamiteitenF
44,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen49,6%
35,3%Arbeid54,8%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid53,1%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden51,3%
37,1%Kennis54,0%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
49,6%ConcurrentievermogenA
54,8%ArbeidB
53,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
51,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
54,0%KennisE