Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Gouda

Gouda

49,1%sociaal-cultureel
46,4%ecologisch
48,1%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie47,7%
36,5%Politieke participatie48,5%
52,7%Woonomgeving60,5%
52,8%Veiligheid31,4%
42,6%Onderwijs56,9%
37,2%Gezondheid57,1%
56,5%Kunst en cultuur60,3%
28,8%Economische participatie30,1%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
47,7%Maatschappelijke participatieA
48,5%Politieke participatieB
60,5%WoonomgevingC
31,4%VeiligheidD
56,9%OnderwijsE
57,1%GezondheidF
60,3%Kunst en cultuurG
30,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem47,5%
63,4%Water33,0%
38,7%Afval en grondstoffen34,6%
37,5%Energie47,1%
29,8%Natuur en landschap61,2%
42,2%Hinder en calamiteiten33,8%
60,3%Lucht67,6%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
47,5%BodemA
33,0%WaterB
34,6%Afval en grondstoffenC
47,1%EnergieD
61,2%Natuur en landschapE
33,8%Hinder en calamiteitenF
67,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen44,2%
35,3%Arbeid50,3%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid48,6%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden44,2%
37,1%Kennis53,2%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
44,2%ConcurrentievermogenA
50,3%ArbeidB
48,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
44,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
53,2%KennisE