Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Hardinxveld-Giessendam

Hardinxveld-Giessendam

56,0%sociaal-cultureel
44,2%ecologisch
47,5%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie49,8%
36,5%Politieke participatie52,9%
52,7%Woonomgeving69,4%
52,8%Veiligheid62,8%
42,6%Onderwijs54,2%
37,2%Gezondheid60,9%
56,5%Kunst en cultuur31,8%
28,8%Economische participatie66,6%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
49,8%Maatschappelijke participatieA
52,9%Politieke participatieB
69,4%WoonomgevingC
62,8%VeiligheidD
54,2%OnderwijsE
60,9%GezondheidF
31,8%Kunst en cultuurG
66,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem51,3%
63,4%Water36,5%
38,7%Afval en grondstoffen40,9%
37,5%Energie42,9%
29,8%Natuur en landschap51,0%
42,2%Hinder en calamiteiten48,4%
60,3%Lucht38,5%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
51,3%BodemA
36,5%WaterB
40,9%Afval en grondstoffenC
42,9%EnergieD
51,0%Natuur en landschapE
48,4%Hinder en calamiteitenF
38,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen47,3%
35,3%Arbeid64,1%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid47,4%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden37,7%
37,1%Kennis41,0%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
47,3%ConcurrentievermogenA
64,1%ArbeidB
47,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
37,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
41,0%KennisE