Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Hellevoetsluis

Hellevoetsluis

45,3%sociaal-cultureel
44,9%ecologisch
44,3%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie35,6%
36,5%Politieke participatie44,0%
52,7%Woonomgeving57,0%
52,8%Veiligheid50,2%
42,6%Onderwijs46,4%
37,2%Gezondheid53,1%
56,5%Kunst en cultuur41,4%
28,8%Economische participatie34,5%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
35,6%Maatschappelijke participatieA
44,0%Politieke participatieB
57,0%WoonomgevingC
50,2%VeiligheidD
46,4%OnderwijsE
53,1%GezondheidF
41,4%Kunst en cultuurG
34,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem54,7%
63,4%Water28,0%
38,7%Afval en grondstoffen25,9%
37,5%Energie47,3%
29,8%Natuur en landschap45,0%
42,2%Hinder en calamiteiten45,1%
60,3%Lucht68,3%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
54,7%BodemA
28,0%WaterB
25,9%Afval en grondstoffenC
47,3%EnergieD
45,0%Natuur en landschapE
45,1%Hinder en calamiteitenF
68,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen46,5%
35,3%Arbeid42,1%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid36,4%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden65,5%
37,1%Kennis30,9%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
46,5%ConcurrentievermogenA
42,1%ArbeidB
36,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
65,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
30,9%KennisE