Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Hendrik-Ido-Ambacht

Hendrik-Ido-Ambacht

54,7%sociaal-cultureel
48,2%ecologisch
49,1%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie47,1%
36,5%Politieke participatie49,8%
52,7%Woonomgeving74,4%
52,8%Veiligheid61,9%
42,6%Onderwijs55,2%
37,2%Gezondheid59,8%
56,5%Kunst en cultuur34,7%
28,8%Economische participatie54,4%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
47,1%Maatschappelijke participatieA
49,8%Politieke participatieB
74,4%WoonomgevingC
61,9%VeiligheidD
55,2%OnderwijsE
59,8%GezondheidF
34,7%Kunst en cultuurG
54,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem58,1%
63,4%Water44,3%
38,7%Afval en grondstoffen25,0%
37,5%Energie45,4%
29,8%Natuur en landschap49,0%
42,2%Hinder en calamiteiten52,3%
60,3%Lucht63,8%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
58,1%BodemA
44,3%WaterB
25,0%Afval en grondstoffenC
45,4%EnergieD
49,0%Natuur en landschapE
52,3%Hinder en calamiteitenF
63,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen46,2%
35,3%Arbeid55,8%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid47,2%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden46,9%
37,1%Kennis49,2%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
46,2%ConcurrentievermogenA
55,8%ArbeidB
47,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
46,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
49,2%KennisE