Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Stede Broec

Stede Broec

52,3%sociaal-cultureel
53,1%ecologisch
39,2%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie48,0%
36,5%Politieke participatie48,5%
52,7%Woonomgeving68,8%
52,8%Veiligheid57,9%
42,6%Onderwijs55,6%
37,2%Gezondheid64,3%
56,5%Kunst en cultuur24,3%
28,8%Economische participatie51,1%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
48,0%Maatschappelijke participatieA
48,5%Politieke participatieB
68,8%WoonomgevingC
57,9%VeiligheidD
55,6%OnderwijsE
64,3%GezondheidF
24,3%Kunst en cultuurG
51,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem60,1%
63,4%Water41,9%
38,7%Afval en grondstoffen46,8%
37,5%Energie37,8%
29,8%Natuur en landschap49,6%
42,2%Hinder en calamiteiten62,3%
60,3%Lucht72,7%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
60,1%BodemA
41,9%WaterB
46,8%Afval en grondstoffenC
37,8%EnergieD
49,6%Natuur en landschapE
62,3%Hinder en calamiteitenF
72,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen51,4%
35,3%Arbeid43,9%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid47,1%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden30,1%
37,1%Kennis23,7%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
51,4%ConcurrentievermogenA
43,9%ArbeidB
47,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
30,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
23,7%KennisE