Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Hillegom

Hillegom

50,9%sociaal-cultureel
49,4%ecologisch
44,3%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie47,3%
36,5%Politieke participatie54,8%
52,7%Woonomgeving58,4%
52,8%Veiligheid51,4%
42,6%Onderwijs61,7%
37,2%Gezondheid58,7%
56,5%Kunst en cultuur24,2%
28,8%Economische participatie50,8%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
47,3%Maatschappelijke participatieA
54,8%Politieke participatieB
58,4%WoonomgevingC
51,4%VeiligheidD
61,7%OnderwijsE
58,7%GezondheidF
24,2%Kunst en cultuurG
50,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem58,2%
63,4%Water52,7%
38,7%Afval en grondstoffen39,7%
37,5%Energie39,1%
29,8%Natuur en landschap46,0%
42,2%Hinder en calamiteiten40,9%
60,3%Lucht69,3%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
58,2%BodemA
52,7%WaterB
39,7%Afval en grondstoffenC
39,1%EnergieD
46,0%Natuur en landschapE
40,9%Hinder en calamiteitenF
69,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen45,8%
35,3%Arbeid44,9%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid35,6%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden44,2%
37,1%Kennis50,9%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
45,8%ConcurrentievermogenA
44,9%ArbeidB
35,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
44,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
50,9%KennisE