Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Katwijk

Katwijk

55,1%sociaal-cultureel
52,0%ecologisch
47,0%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie49,6%
36,5%Politieke participatie58,0%
52,7%Woonomgeving61,3%
52,8%Veiligheid60,0%
42,6%Onderwijs59,8%
37,2%Gezondheid55,7%
56,5%Kunst en cultuur40,8%
28,8%Economische participatie55,7%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
49,6%Maatschappelijke participatieA
58,0%Politieke participatieB
61,3%WoonomgevingC
60,0%VeiligheidD
59,8%OnderwijsE
55,7%GezondheidF
40,8%Kunst en cultuurG
55,7%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem49,9%
63,4%Water43,8%
38,7%Afval en grondstoffen42,8%
37,5%Energie38,7%
29,8%Natuur en landschap67,9%
42,2%Hinder en calamiteiten51,1%
60,3%Lucht69,6%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
49,9%BodemA
43,8%WaterB
42,8%Afval en grondstoffenC
38,7%EnergieD
67,9%Natuur en landschapE
51,1%Hinder en calamiteitenF
69,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen46,8%
35,3%Arbeid59,8%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid47,8%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden44,1%
37,1%Kennis36,6%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
46,8%ConcurrentievermogenA
59,8%ArbeidB
47,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
44,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
36,6%KennisE