Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Krimpen aan den IJssel

Krimpen aan den IJssel

49,5%sociaal-cultureel
46,6%ecologisch
40,7%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie36,1%
36,5%Politieke participatie52,7%
52,7%Woonomgeving64,3%
52,8%Veiligheid63,0%
42,6%Onderwijs47,6%
37,2%Gezondheid57,6%
56,5%Kunst en cultuur30,3%
28,8%Economische participatie44,7%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
36,1%Maatschappelijke participatieA
52,7%Politieke participatieB
64,3%WoonomgevingC
63,0%VeiligheidD
47,6%OnderwijsE
57,6%GezondheidF
30,3%Kunst en cultuurG
44,7%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem56,2%
63,4%Water34,0%
38,7%Afval en grondstoffen19,4%
37,5%Energie44,5%
29,8%Natuur en landschap61,4%
42,2%Hinder en calamiteiten53,0%
60,3%Lucht57,9%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
56,2%BodemA
34,0%WaterB
19,4%Afval en grondstoffenC
44,5%EnergieD
61,4%Natuur en landschapE
53,0%Hinder en calamiteitenF
57,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen47,4%
35,3%Arbeid48,4%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid39,9%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden30,8%
37,1%Kennis37,1%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
47,4%ConcurrentievermogenA
48,4%ArbeidB
39,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
30,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
37,1%KennisE