Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Leerdam

Leerdam

49,6%sociaal-cultureel
48,9%ecologisch
40,9%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie47,7%
36,5%Politieke participatie48,2%
52,7%Woonomgeving70,3%
52,8%Veiligheid56,2%
42,6%Onderwijs51,0%
37,2%Gezondheid47,7%
56,5%Kunst en cultuur34,2%
28,8%Economische participatie41,5%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
47,7%Maatschappelijke participatieA
48,2%Politieke participatieB
70,3%WoonomgevingC
56,2%VeiligheidD
51,0%OnderwijsE
47,7%GezondheidF
34,2%Kunst en cultuurG
41,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem61,2%
63,4%Water51,6%
38,7%Afval en grondstoffen36,0%
37,5%Energie29,5%
29,8%Natuur en landschap49,0%
42,2%Hinder en calamiteiten64,2%
60,3%Lucht50,7%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
61,2%BodemA
51,6%WaterB
36,0%Afval en grondstoffenC
29,5%EnergieD
49,0%Natuur en landschapE
64,2%Hinder en calamiteitenF
50,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen46,5%
35,3%Arbeid45,6%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid48,5%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden33,4%
37,1%Kennis30,5%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
46,5%ConcurrentievermogenA
45,6%ArbeidB
48,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
33,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
30,5%KennisE