Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Leiden

Leiden

51,5%sociaal-cultureel
46,2%ecologisch
55,4%economisch

Grote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van meer dan 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie39,2%
36,5%Politieke participatie58,2%
52,7%Woonomgeving60,4%
52,8%Veiligheid33,1%
42,6%Onderwijs57,6%
37,2%Gezondheid60,9%
56,5%Kunst en cultuur71,6%
28,8%Economische participatie31,2%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
39,2%Maatschappelijke participatieA
58,2%Politieke participatieB
60,4%WoonomgevingC
33,1%VeiligheidD
57,6%OnderwijsE
60,9%GezondheidF
71,6%Kunst en cultuurG
31,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem49,3%
63,4%Water43,4%
38,7%Afval en grondstoffen31,4%
37,5%Energie50,3%
29,8%Natuur en landschap53,6%
42,2%Hinder en calamiteiten31,4%
60,3%Lucht64,1%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
49,3%BodemA
43,4%WaterB
31,4%Afval en grondstoffenC
50,3%EnergieD
53,6%Natuur en landschapE
31,4%Hinder en calamiteitenF
64,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen52,3%
35,3%Arbeid61,0%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid51,7%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden38,0%
37,1%Kennis74,2%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
52,3%ConcurrentievermogenA
61,0%ArbeidB
51,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
38,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
74,2%KennisE