Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Leiderdorp

Leiderdorp

52,4%sociaal-cultureel
48,3%ecologisch
39,5%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie46,6%
36,5%Politieke participatie57,0%
52,7%Woonomgeving54,1%
52,8%Veiligheid61,4%
42,6%Onderwijs54,2%
37,2%Gezondheid60,1%
56,5%Kunst en cultuur34,7%
28,8%Economische participatie51,4%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
46,6%Maatschappelijke participatieA
57,0%Politieke participatieB
54,1%WoonomgevingC
61,4%VeiligheidD
54,2%OnderwijsE
60,1%GezondheidF
34,7%Kunst en cultuurG
51,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem50,6%
63,4%Water57,9%
38,7%Afval en grondstoffen34,0%
37,5%Energie47,6%
29,8%Natuur en landschap44,2%
42,2%Hinder en calamiteiten39,3%
60,3%Lucht64,7%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
50,6%BodemA
57,9%WaterB
34,0%Afval en grondstoffenC
47,6%EnergieD
44,2%Natuur en landschapE
39,3%Hinder en calamiteitenF
64,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen39,6%
35,3%Arbeid48,3%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid41,8%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden21,2%
37,1%Kennis46,7%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
39,6%ConcurrentievermogenA
48,3%ArbeidB
41,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
21,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
46,7%KennisE