Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Lisse

Lisse

56,9%sociaal-cultureel
50,6%ecologisch
46,0%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie48,4%
36,5%Politieke participatie56,3%
52,7%Woonomgeving63,2%
52,8%Veiligheid60,6%
42,6%Onderwijs63,5%
37,2%Gezondheid65,3%
56,5%Kunst en cultuur42,1%
28,8%Economische participatie55,5%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
48,4%Maatschappelijke participatieA
56,3%Politieke participatieB
63,2%WoonomgevingC
60,6%VeiligheidD
63,5%OnderwijsE
65,3%GezondheidF
42,1%Kunst en cultuurG
55,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem59,5%
63,4%Water46,4%
38,7%Afval en grondstoffen50,8%
37,5%Energie43,8%
29,8%Natuur en landschap41,7%
42,2%Hinder en calamiteiten41,8%
60,3%Lucht70,0%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
59,5%BodemA
46,4%WaterB
50,8%Afval en grondstoffenC
43,8%EnergieD
41,7%Natuur en landschapE
41,8%Hinder en calamiteitenF
70,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen48,4%
35,3%Arbeid50,4%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid46,4%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden43,5%
37,1%Kennis41,5%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
48,4%ConcurrentievermogenA
50,4%ArbeidB
46,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
43,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
41,5%KennisE