Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Maassluis

Maassluis

45,5%sociaal-cultureel
45,6%ecologisch
45,8%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie31,2%
36,5%Politieke participatie46,8%
52,7%Woonomgeving56,1%
52,8%Veiligheid45,5%
42,6%Onderwijs45,6%
37,2%Gezondheid55,3%
56,5%Kunst en cultuur51,3%
28,8%Economische participatie32,5%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
31,2%Maatschappelijke participatieA
46,8%Politieke participatieB
56,1%WoonomgevingC
45,5%VeiligheidD
45,6%OnderwijsE
55,3%GezondheidF
51,3%Kunst en cultuurG
32,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem52,8%
63,4%Water21,8%
38,7%Afval en grondstoffen26,2%
37,5%Energie47,1%
29,8%Natuur en landschap66,1%
42,2%Hinder en calamiteiten38,3%
60,3%Lucht67,2%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
52,8%BodemA
21,8%WaterB
26,2%Afval en grondstoffenC
47,1%EnergieD
66,1%Natuur en landschapE
38,3%Hinder en calamiteitenF
67,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen49,7%
35,3%Arbeid41,4%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid51,4%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden45,9%
37,1%Kennis40,8%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
49,7%ConcurrentievermogenA
41,4%ArbeidB
51,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
45,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
40,8%KennisE