Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Nieuwkoop

Nieuwkoop

54,4%sociaal-cultureel
46,3%ecologisch
44,4%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie53,7%
36,5%Politieke participatie49,1%
52,7%Woonomgeving55,9%
52,8%Veiligheid66,7%
42,6%Onderwijs51,9%
37,2%Gezondheid62,3%
56,5%Kunst en cultuur27,0%
28,8%Economische participatie68,3%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
53,7%Maatschappelijke participatieA
49,1%Politieke participatieB
55,9%WoonomgevingC
66,7%VeiligheidD
51,9%OnderwijsE
62,3%GezondheidF
27,0%Kunst en cultuurG
68,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem66,2%
63,4%Water31,1%
38,7%Afval en grondstoffen38,9%
37,5%Energie26,9%
29,8%Natuur en landschap43,7%
42,2%Hinder en calamiteiten55,7%
60,3%Lucht61,5%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
66,2%BodemA
31,1%WaterB
38,9%Afval en grondstoffenC
26,9%EnergieD
43,7%Natuur en landschapE
55,7%Hinder en calamiteitenF
61,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen38,0%
35,3%Arbeid52,4%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid40,0%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden46,9%
37,1%Kennis44,5%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
38,0%ConcurrentievermogenA
52,4%ArbeidB
40,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
46,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
44,5%KennisE