Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Noordwijk

Noordwijk

51,2%sociaal-cultureel
55,2%ecologisch
48,9%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie45,4%
36,5%Politieke participatie58,0%
52,7%Woonomgeving51,6%
52,8%Veiligheid39,7%
42,6%Onderwijs59,9%
37,2%Gezondheid58,3%
56,5%Kunst en cultuur40,9%
28,8%Economische participatie56,1%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
45,4%Maatschappelijke participatieA
58,0%Politieke participatieB
51,6%WoonomgevingC
39,7%VeiligheidD
59,9%OnderwijsE
58,3%GezondheidF
40,9%Kunst en cultuurG
56,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem56,9%
63,4%Water52,0%
38,7%Afval en grondstoffen40,4%
37,5%Energie37,6%
29,8%Natuur en landschap67,8%
42,2%Hinder en calamiteiten63,5%
60,3%Lucht68,3%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
56,9%BodemA
52,0%WaterB
40,4%Afval en grondstoffenC
37,6%EnergieD
67,8%Natuur en landschapE
63,5%Hinder en calamiteitenF
68,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen40,2%
35,3%Arbeid55,6%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid38,7%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden67,1%
37,1%Kennis42,7%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
40,2%ConcurrentievermogenA
55,6%ArbeidB
38,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
67,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
42,7%KennisE