Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Noordwijkerhout

Noordwijkerhout

52,9%sociaal-cultureel
53,3%ecologisch
51,1%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie52,0%
36,5%Politieke participatie55,9%
52,7%Woonomgeving59,9%
52,8%Veiligheid61,4%
42,6%Onderwijs46,4%
37,2%Gezondheid63,0%
56,5%Kunst en cultuur27,1%
28,8%Economische participatie57,2%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
52,0%Maatschappelijke participatieA
55,9%Politieke participatieB
59,9%WoonomgevingC
61,4%VeiligheidD
46,4%OnderwijsE
63,0%GezondheidF
27,1%Kunst en cultuurG
57,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem62,0%
63,4%Water56,4%
38,7%Afval en grondstoffen40,3%
37,5%Energie35,5%
29,8%Natuur en landschap58,8%
42,2%Hinder en calamiteiten53,3%
60,3%Lucht66,6%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
62,0%BodemA
56,4%WaterB
40,3%Afval en grondstoffenC
35,5%EnergieD
58,8%Natuur en landschapE
53,3%Hinder en calamiteitenF
66,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen51,9%
35,3%Arbeid51,1%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid42,4%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden64,6%
37,1%Kennis45,4%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
51,9%ConcurrentievermogenA
51,1%ArbeidB
42,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
64,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
45,4%KennisE