Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Oegstgeest

Oegstgeest

59,0%sociaal-cultureel
55,5%ecologisch
50,2%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie46,8%
36,5%Politieke participatie59,5%
52,7%Woonomgeving57,5%
52,8%Veiligheid65,8%
42,6%Onderwijs66,5%
37,2%Gezondheid69,6%
56,5%Kunst en cultuur46,7%
28,8%Economische participatie60,0%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
46,8%Maatschappelijke participatieA
59,5%Politieke participatieB
57,5%WoonomgevingC
65,8%VeiligheidD
66,5%OnderwijsE
69,6%GezondheidF
46,7%Kunst en cultuurG
60,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem58,7%
63,4%Water61,4%
38,7%Afval en grondstoffen48,0%
37,5%Energie45,6%
29,8%Natuur en landschap65,7%
42,2%Hinder en calamiteiten41,1%
60,3%Lucht67,7%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
58,7%BodemA
61,4%WaterB
48,0%Afval en grondstoffenC
45,6%EnergieD
65,7%Natuur en landschapE
41,1%Hinder en calamiteitenF
67,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen40,1%
35,3%Arbeid49,8%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid52,5%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden52,4%
37,1%Kennis56,4%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
40,1%ConcurrentievermogenA
49,8%ArbeidB
52,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
52,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
56,4%KennisE