Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Oud-Beijerland

Oud-Beijerland

52,6%sociaal-cultureel
49,9%ecologisch
50,4%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie41,9%
36,5%Politieke participatie48,9%
52,7%Woonomgeving65,5%
52,8%Veiligheid64,1%
42,6%Onderwijs53,9%
37,2%Gezondheid59,7%
56,5%Kunst en cultuur28,6%
28,8%Economische participatie58,2%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
41,9%Maatschappelijke participatieA
48,9%Politieke participatieB
65,5%WoonomgevingC
64,1%VeiligheidD
53,9%OnderwijsE
59,7%GezondheidF
28,6%Kunst en cultuurG
58,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem46,9%
63,4%Water43,4%
38,7%Afval en grondstoffen54,0%
37,5%Energie40,7%
29,8%Natuur en landschap39,5%
42,2%Hinder en calamiteiten56,7%
60,3%Lucht67,8%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
46,9%BodemA
43,4%WaterB
54,0%Afval en grondstoffenC
40,7%EnergieD
39,5%Natuur en landschapE
56,7%Hinder en calamiteitenF
67,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen51,7%
35,3%Arbeid55,7%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid45,7%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden52,0%
37,1%Kennis46,7%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
51,7%ConcurrentievermogenA
55,7%ArbeidB
45,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
52,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
46,7%KennisE