Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Binnenmaas

Binnenmaas

51,0%sociaal-cultureel
46,3%ecologisch
48,1%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie41,4%
36,5%Politieke participatie48,5%
52,7%Woonomgeving62,9%
52,8%Veiligheid61,1%
42,6%Onderwijs47,5%
37,2%Gezondheid55,1%
56,5%Kunst en cultuur26,8%
28,8%Economische participatie64,6%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
41,4%Maatschappelijke participatieA
48,5%Politieke participatieB
62,9%WoonomgevingC
61,1%VeiligheidD
47,5%OnderwijsE
55,1%GezondheidF
26,8%Kunst en cultuurG
64,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem68,8%
63,4%Water51,6%
38,7%Afval en grondstoffen53,1%
37,5%Energie31,5%
29,8%Natuur en landschap27,5%
42,2%Hinder en calamiteiten52,9%
60,3%Lucht38,5%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
68,8%BodemA
51,6%WaterB
53,1%Afval en grondstoffenC
31,5%EnergieD
27,5%Natuur en landschapE
52,9%Hinder en calamiteitenF
38,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen53,4%
35,3%Arbeid49,3%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid42,6%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden55,7%
37,1%Kennis39,3%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
53,4%ConcurrentievermogenA
49,3%ArbeidB
42,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
55,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
39,3%KennisE