Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Korendijk

Korendijk

51,2%sociaal-cultureel
56,2%ecologisch
39,2%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie43,9%
36,5%Politieke participatie52,4%
52,7%Woonomgeving50,6%
52,8%Veiligheid71,7%
42,6%Onderwijs43,4%
37,2%Gezondheid54,9%
56,5%Kunst en cultuur23,6%
28,8%Economische participatie69,5%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
43,9%Maatschappelijke participatieA
52,4%Politieke participatieB
50,6%WoonomgevingC
71,7%VeiligheidD
43,4%OnderwijsE
54,9%GezondheidF
23,6%Kunst en cultuurG
69,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem86,4%
63,4%Water36,8%
38,7%Afval en grondstoffen50,6%
37,5%Energie32,9%
29,8%Natuur en landschap44,1%
42,2%Hinder en calamiteiten81,1%
60,3%Lucht61,1%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
86,4%BodemA
36,8%WaterB
50,6%Afval en grondstoffenC
32,9%EnergieD
44,1%Natuur en landschapE
81,1%Hinder en calamiteitenF
61,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen49,7%
35,3%Arbeid48,8%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid27,0%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden46,8%
37,1%Kennis23,7%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
49,7%ConcurrentievermogenA
48,8%ArbeidB
27,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
46,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
23,7%KennisE