Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Oudewater

Oudewater

61,1%sociaal-cultureel
47,9%ecologisch
48,8%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie56,0%
36,5%Politieke participatie60,8%
52,7%Woonomgeving60,1%
52,8%Veiligheid70,9%
42,6%Onderwijs50,3%
37,2%Gezondheid62,8%
56,5%Kunst en cultuur58,3%
28,8%Economische participatie69,4%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
56,0%Maatschappelijke participatieA
60,8%Politieke participatieB
60,1%WoonomgevingC
70,9%VeiligheidD
50,3%OnderwijsE
62,8%GezondheidF
58,3%Kunst en cultuurG
69,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem73,8%
63,4%Water38,7%
38,7%Afval en grondstoffen39,6%
37,5%Energie37,0%
29,8%Natuur en landschap22,9%
42,2%Hinder en calamiteiten62,5%
60,3%Lucht60,5%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
73,8%BodemA
38,7%WaterB
39,6%Afval en grondstoffenC
37,0%EnergieD
22,9%Natuur en landschapE
62,5%Hinder en calamiteitenF
60,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen56,2%
35,3%Arbeid53,9%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid37,4%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden58,5%
37,1%Kennis38,2%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
56,2%ConcurrentievermogenA
53,9%ArbeidB
37,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
58,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
38,2%KennisE