Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Ridderkerk

Ridderkerk

45,5%sociaal-cultureel
47,2%ecologisch
47,6%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie34,5%
36,5%Politieke participatie47,2%
52,7%Woonomgeving58,2%
52,8%Veiligheid47,5%
42,6%Onderwijs47,4%
37,2%Gezondheid52,5%
56,5%Kunst en cultuur36,4%
28,8%Economische participatie40,0%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
34,5%Maatschappelijke participatieA
47,2%Politieke participatieB
58,2%WoonomgevingC
47,5%VeiligheidD
47,4%OnderwijsE
52,5%GezondheidF
36,4%Kunst en cultuurG
40,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem50,7%
63,4%Water45,7%
38,7%Afval en grondstoffen29,7%
37,5%Energie41,9%
29,8%Natuur en landschap61,5%
42,2%Hinder en calamiteiten48,4%
60,3%Lucht52,5%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
50,7%BodemA
45,7%WaterB
29,7%Afval en grondstoffenC
41,9%EnergieD
61,5%Natuur en landschapE
48,4%Hinder en calamiteitenF
52,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen55,6%
35,3%Arbeid48,3%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid36,0%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden56,8%
37,1%Kennis41,2%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
55,6%ConcurrentievermogenA
48,3%ArbeidB
36,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
56,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
41,2%KennisE