Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Rotterdam

Rotterdam

37,9%sociaal-cultureel
33,9%ecologisch
52,0%economisch

Grote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van meer dan 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie25,4%
36,5%Politieke participatie40,9%
52,7%Woonomgeving48,0%
52,8%Veiligheid25,3%
42,6%Onderwijs44,5%
37,2%Gezondheid44,9%
56,5%Kunst en cultuur50,1%
28,8%Economische participatie24,2%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
25,4%Maatschappelijke participatieA
40,9%Politieke participatieB
48,0%WoonomgevingC
25,3%VeiligheidD
44,5%OnderwijsE
44,9%GezondheidF
50,1%Kunst en cultuurG
24,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem24,3%
63,4%Water23,5%
38,7%Afval en grondstoffen26,1%
37,5%Energie45,3%
29,8%Natuur en landschap52,9%
42,2%Hinder en calamiteiten33,5%
60,3%Lucht31,4%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
24,3%BodemA
23,5%WaterB
26,1%Afval en grondstoffenC
45,3%EnergieD
52,9%Natuur en landschapE
33,5%Hinder en calamiteitenF
31,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen59,8%
35,3%Arbeid51,4%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid42,7%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden41,6%
37,1%Kennis64,6%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
59,8%ConcurrentievermogenA
51,4%ArbeidB
42,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
41,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
64,6%KennisE