Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Rijswijk (ZH.)

Rijswijk (ZH.)

43,2%sociaal-cultureel
48,2%ecologisch
49,3%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie35,0%
36,5%Politieke participatie50,3%
52,7%Woonomgeving62,1%
52,8%Veiligheid31,6%
42,6%Onderwijs47,8%
37,2%Gezondheid51,1%
56,5%Kunst en cultuur39,9%
28,8%Economische participatie28,0%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
35,0%Maatschappelijke participatieA
50,3%Politieke participatieB
62,1%WoonomgevingC
31,6%VeiligheidD
47,8%OnderwijsE
51,1%GezondheidF
39,9%Kunst en cultuurG
28,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem48,8%
63,4%Water52,2%
38,7%Afval en grondstoffen32,2%
37,5%Energie48,2%
29,8%Natuur en landschap56,2%
42,2%Hinder en calamiteiten35,9%
60,3%Lucht63,9%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
48,8%BodemA
52,2%WaterB
32,2%Afval en grondstoffenC
48,2%EnergieD
56,2%Natuur en landschapE
35,9%Hinder en calamiteitenF
63,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen53,8%
35,3%Arbeid50,4%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid57,4%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden27,2%
37,1%Kennis57,8%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
53,8%ConcurrentievermogenA
50,4%ArbeidB
57,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
27,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
57,8%KennisE