Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Schiedam

Schiedam

39,1%sociaal-cultureel
42,7%ecologisch
43,7%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie31,5%
36,5%Politieke participatie41,0%
52,7%Woonomgeving49,7%
52,8%Veiligheid26,9%
42,6%Onderwijs40,3%
37,2%Gezondheid46,2%
56,5%Kunst en cultuur51,8%
28,8%Economische participatie25,5%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
31,5%Maatschappelijke participatieA
41,0%Politieke participatieB
49,7%WoonomgevingC
26,9%VeiligheidD
40,3%OnderwijsE
46,2%GezondheidF
51,8%Kunst en cultuurG
25,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem37,1%
63,4%Water37,4%
38,7%Afval en grondstoffen33,4%
37,5%Energie41,6%
29,8%Natuur en landschap51,6%
42,2%Hinder en calamiteiten38,8%
60,3%Lucht58,6%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
37,1%BodemA
37,4%WaterB
33,4%Afval en grondstoffenC
41,6%EnergieD
51,6%Natuur en landschapE
38,8%Hinder en calamiteitenF
58,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen60,4%
35,3%Arbeid45,2%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid43,9%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden26,4%
37,1%Kennis42,6%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
60,4%ConcurrentievermogenA
45,2%ArbeidB
43,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
26,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
42,6%KennisE