Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Sliedrecht

Sliedrecht

48,1%sociaal-cultureel
45,9%ecologisch
50,0%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie50,3%
36,5%Politieke participatie50,1%
52,7%Woonomgeving58,0%
52,8%Veiligheid46,7%
42,6%Onderwijs56,6%
37,2%Gezondheid46,9%
56,5%Kunst en cultuur32,3%
28,8%Economische participatie43,6%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
50,3%Maatschappelijke participatieA
50,1%Politieke participatieB
58,0%WoonomgevingC
46,7%VeiligheidD
56,6%OnderwijsE
46,9%GezondheidF
32,3%Kunst en cultuurG
43,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem55,6%
63,4%Water28,7%
38,7%Afval en grondstoffen35,3%
37,5%Energie49,0%
29,8%Natuur en landschap54,9%
42,2%Hinder en calamiteiten38,6%
60,3%Lucht59,2%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
55,6%BodemA
28,7%WaterB
35,3%Afval en grondstoffenC
49,0%EnergieD
54,9%Natuur en landschapE
38,6%Hinder en calamiteitenF
59,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen45,4%
35,3%Arbeid62,7%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid52,7%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden46,8%
37,1%Kennis42,5%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
45,4%ConcurrentievermogenA
62,7%ArbeidB
52,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
46,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
42,5%KennisE