Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Cromstrijen

Cromstrijen

50,6%sociaal-cultureel
51,4%ecologisch
47,7%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie41,6%
36,5%Politieke participatie49,1%
52,7%Woonomgeving50,2%
52,8%Veiligheid63,1%
42,6%Onderwijs60,0%
37,2%Gezondheid53,5%
56,5%Kunst en cultuur19,6%
28,8%Economische participatie67,3%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
41,6%Maatschappelijke participatieA
49,1%Politieke participatieB
50,2%WoonomgevingC
63,1%VeiligheidD
60,0%OnderwijsE
53,5%GezondheidF
19,6%Kunst en cultuurG
67,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem81,7%
63,4%Water48,7%
38,7%Afval en grondstoffen53,3%
37,5%Energie37,6%
29,8%Natuur en landschap22,1%
42,2%Hinder en calamiteiten67,4%
60,3%Lucht49,1%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
81,7%BodemA
48,7%WaterB
53,3%Afval en grondstoffenC
37,6%EnergieD
22,1%Natuur en landschapE
67,4%Hinder en calamiteitenF
49,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen43,6%
35,3%Arbeid50,3%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid36,0%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden63,3%
37,1%Kennis45,2%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
43,6%ConcurrentievermogenA
50,3%ArbeidB
36,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
63,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
45,2%KennisE