Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Westvoorne

Westvoorne

51,2%sociaal-cultureel
48,7%ecologisch
42,0%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie37,6%
36,5%Politieke participatie48,9%
52,7%Woonomgeving49,6%
52,8%Veiligheid57,4%
42,6%Onderwijs48,8%
37,2%Gezondheid56,3%
56,5%Kunst en cultuur46,3%
28,8%Economische participatie64,9%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
37,6%Maatschappelijke participatieA
48,9%Politieke participatieB
49,6%WoonomgevingC
57,4%VeiligheidD
48,8%OnderwijsE
56,3%GezondheidF
46,3%Kunst en cultuurG
64,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem79,4%
63,4%Water31,3%
38,7%Afval en grondstoffen36,7%
37,5%Energie20,7%
29,8%Natuur en landschap59,3%
42,2%Hinder en calamiteiten56,1%
60,3%Lucht57,6%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
79,4%BodemA
31,3%WaterB
36,7%Afval en grondstoffenC
20,7%EnergieD
59,3%Natuur en landschapE
56,1%Hinder en calamiteitenF
57,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen47,3%
35,3%Arbeid45,9%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid36,9%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden47,1%
37,1%Kennis32,8%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
47,3%ConcurrentievermogenA
45,9%ArbeidB
36,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
47,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
32,8%KennisE