Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Strijen

Strijen

49,4%sociaal-cultureel
49,9%ecologisch
45,0%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie40,3%
36,5%Politieke participatie48,0%
52,7%Woonomgeving47,2%
52,8%Veiligheid69,3%
42,6%Onderwijs44,7%
37,2%Gezondheid52,9%
56,5%Kunst en cultuur28,7%
28,8%Economische participatie63,7%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
40,3%Maatschappelijke participatieA
48,0%Politieke participatieB
47,2%WoonomgevingC
69,3%VeiligheidD
44,7%OnderwijsE
52,9%GezondheidF
28,7%Kunst en cultuurG
63,7%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem85,3%
63,4%Water41,8%
38,7%Afval en grondstoffen53,4%
37,5%Energie33,7%
29,8%Natuur en landschap27,5%
42,2%Hinder en calamiteiten68,0%
60,3%Lucht39,5%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
85,3%BodemA
41,8%WaterB
53,4%Afval en grondstoffenC
33,7%EnergieD
27,5%Natuur en landschapE
68,0%Hinder en calamiteitenF
39,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen44,3%
35,3%Arbeid49,0%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid32,3%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden68,6%
37,1%Kennis30,7%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
44,3%ConcurrentievermogenA
49,0%ArbeidB
32,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
68,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
30,7%KennisE