Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Vianen

Vianen

52,1%sociaal-cultureel
47,8%ecologisch
46,9%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie48,7%
36,5%Politieke participatie54,7%
52,7%Woonomgeving60,4%
52,8%Veiligheid51,9%
42,6%Onderwijs60,3%
37,2%Gezondheid49,6%
56,5%Kunst en cultuur42,3%
28,8%Economische participatie49,1%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
48,7%Maatschappelijke participatieA
54,7%Politieke participatieB
60,4%WoonomgevingC
51,9%VeiligheidD
60,3%OnderwijsE
49,6%GezondheidF
42,3%Kunst en cultuurG
49,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem53,9%
63,4%Water52,1%
38,7%Afval en grondstoffen36,1%
37,5%Energie42,9%
29,8%Natuur en landschap58,8%
42,2%Hinder en calamiteiten51,2%
60,3%Lucht39,5%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
53,9%BodemA
52,1%WaterB
36,1%Afval en grondstoffenC
42,9%EnergieD
58,8%Natuur en landschapE
51,2%Hinder en calamiteitenF
39,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen70,6%
35,3%Arbeid53,8%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid46,7%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden30,6%
37,1%Kennis32,6%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
70,6%ConcurrentievermogenA
53,8%ArbeidB
46,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
30,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
32,6%KennisE